Các dịch vụ chính 

Đào tạo


Trung tâm TalentLink cung cấp các dịch vụ và tư vấn đào tạo dành cho cá nhân và doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp và thực tiễn.Chúng tôi tự hào được trở thành sự lựa chọn là trung tâm đào tạo hàng đầu của các tập đoàn và công ty đa quốc gia cũng như những cá nhân ưu tú

Nhân sự

 

Trong bối cảnh nền kinh tế cạnh tranh toàn cầu, nhiều  doanh nghiệp đã đạt được những thành công nhất định nhờ vào cơ cấu tổ chức tinh gọn, giúp tập trung nguồn nhân lực cho những ngành kinh doanh cốt lõi, mà vẫn đảm bảo chất lượng của dịch vụ/sản phẩm. TalentLink đưa ra các giải pháp nhằm giúp các doanh nghiệp khai thác tiềm năng của lực lượng lao động có trình độ tay nghề chuyên môn một cách có hiệu quả nhất.